Om oss 2019-01-21T13:21:30+00:00

Nattvandrarnas e-tidning kommer ut fyra gånger per år, och tar upp aktuella ämnen kring vårt arbete. Läs e-tidningen här.

Nattvandrarna 2018 nr. 4

Nattvandrarna 2018 nr. 3

Nattvandrarna 2018 nr. 2

Nattvandrarna 2018 nr. 1

Nattvandrarna 2017 nr. 4

Nattvandrarna 2017 nr. 3

Nattvandrarna i Sverige Riksnätverket är Sveriges organiserade nattvandrares gemensamma förening. Organisationens grundläggande mål är att främja nattvandring, organisera och tillvarata alla nattvandrarföreningar och nattvandrargruppers intressen.
Här kan du läsa våra stadgar.

Stadgar – Nattvandrarna Sverige

Är du intresserad av att nattvandra?