Är du intresserad av att nattvandra?

Om oss 2017-10-20T10:25:43+00:00

Nattvandrarnas e-tidning kommer ut fyra gånger per år, och tar upp aktuella ämnen kring vårt arbete. Läs e-tdningen här.

Nattvandrarna i Sverige Riksnätverket är Sveriges organiserade nattvandrares gemensamma förening. Organisationens grundläggande mål är att främja nattvandring, organisera och tillvarata alla nattvandrarföreningar och nattvandrargruppers intressen.
Här kan du läsa våra stadgar.

Stadgar – Nattvandrarna Sverige