Om oss 2017-12-04T10:40:12+00:00

Nattvandrarnas e-tidning kommer ut fyra gånger per år, och tar upp aktuella ämnen kring vårt arbete. Läs e-tdningen här.

Nattvandrarna i Sverige Riksnätverket är Sveriges organiserade nattvandrares gemensamma förening. Organisationens grundläggande mål är att främja nattvandring, organisera och tillvarata alla nattvandrarföreningar och nattvandrargruppers intressen.
Här kan du läsa våra stadgar.

Stadgar – Nattvandrarna Sverige

Är du intresserad av att nattvandra?