Är du intresserad av att nattvandra?

Regioner 2017-08-14T10:08:20+00:00

Regioner

Nattvandrarna i Sverige Riksnätverket är indelat i sex regioner.
För varje område har vi en eller flera ansvariga som är kontaktpersoner och samordnare för föreningarna inom de olika regionerna.
Om du vill komma i kontakt med en förening eller starta en ny är du välkommen att kontakta den som är ansvarig för respektive region.
Det går också bra att skriva till info@nattvandrarna.se för att få mer information.

Region Norr

Monica Lundmark, Lycksele

E-post: monica.lundmark@nattvandrarna.se

Region Stockholm

Helén Jaktlund, Stockholm

E-post: helen.jaktlund@nattvandrarna.se

Region Öst

Hans Gustavsson, Norrköping

E-post: hans.gustavsson@nattvandrarna.se

Region Väst

Nattvandrarna Göteborg

E-post: kansli@nattvandranu.se

Region Mitt

Magnus Lind, Arboga

E-post: Saab93magnuslind@gmail.com

Region Syd

Hans Gustavsson

E-post: hans.gustavsson@nattvandrarna.se

Nedan hittar du våra lokalföreningar, men nya föreningar tillkommer ständigt så fråga oss gärna om vi finns på din ort. Om det inte finns någon förening där du bor hjälper vi gärna till att starta en.