Är du intresserad av att nattvandra?

Bilda en nattvandrargrupp 2017-09-04T10:30:30+00:00

Bilda en nattvandrargrupp

Vill du starta en nattvandrargrupp i din kommun eller i ditt bostadsområde?
För att komma igång krävs bara att du godkänner vår policy och på nästa sida fyller i dina kontaktuppgifter.

Som ansluten förening får ni:

  • En försäkring som skyddar din grupp under vandringen
  • Utbildning
  • Jackor speciellt framtagna för Nattvandrarnas behov
  • Västar till gästvandrare
  • Ryggsäckar med förnödenheter såsom första hjälpen-kit
  • Hjälp att söka lokala sponsorer
  • Närvara vid vår årliga riksträff där vi väljer riksstyrelse och inriktning

Vid behov kan vi även erbjuda:

  • Hjälp med värvning av nya vandrare
  • En regionansvarig kontaktperson som hjälper er att utvecklas
  • Hjälp att boka lokaler till bland annat årsmöten
  • Stadgar och policy för er lokala förening eller grupp
  • Hjälp att söka ekonomiska medel från lokala stiftelser
  • Deltagande vid våra riksevenemang runt omkring i landet
  • Hjälp att skaffa en samlingslokal
  • Lån av eventkit vid värvning av nya vandrare
  • Hjälp av angränsande grupper vid större tillställningar

Om du har frågor gällande att starta en nattvandrarförening, kontakta vårt kansli på 08-611 00 90.

Jag …

… vandrar ideellt av egen fri vilja för våra ungdomars skull, och vill vara en vuxen förebild som stöttar ungdomar på väg in i vuxenlivet.

… missbrukar inte alkohol eller andra droger och tar dessutom avstånd från detta. Jag tar också avstånd från våld och främlingsfientlighet.

… är en vuxen person som är trygg och lugn.

… har ingen rättighet att ta ifrån minderåriga öl eller annan alkohol. Däremot kan jag informera om det skadliga i att dricka alkohol, liksom det skadliga i tobaksanvändning.

… har på mig min jacka/väst för att visa vem jag är så att ungdomar vill och vågar komma fram till mig.

… har tystnadsplikt. Vad jag ser, hör och får vara med om berättar jag inte för utomstående. Inga namn eller annan tydlig beskrivning får ske i vandringsdagboken.

… anser att konflikter ska lösas med diskussioner.

… vinner förtroende genom att respektera våra ungdomar.

… ska vara en medmänniska och inte agera som en polis, vakt, socialarbetare eller annan myndighetsperson.

… informerar gärna andra vuxna om vår verksamhet och organisation.

Jag godkänner