Välkommen till Nattvandrarnas Medlemssida

TILL VÅRA FÖRENINGAR OCH GRUPPER I NATTVANDRARNA SVERIGE 

Tack alla ni medlemmar för den otroligt värdefulla insats ni gör. Vi ser fram emot att tillsammans med er skapa ett tryggare samhälle och vara ett stöd till våra ungdomar.

NATTVANDRARNAS E-TIDNING

Kom ihåg att skicka in bidrag till Nattvandrarnas e-tidning. Deadline för att skicka in material till nästa nummer är 29/9.

KALLELSE TILL NATTVANDRARNA SVERIGES ÅRSMÖTE 2020

26 September 2020
Satelliten, Allfarvägen 4, 191 47 Sollentuna.
12:00 Lunch för de som önskar, serveras på ovanstående adress
13:00 – 16:00 – Årsmöte

På grund av restriktioner kring covid-19 kallas endast det antal röstberättigade som respektive region har. Dessa skall i första hand vara regions-och distriktsansvariga. Antal röstberättigade utgår från antal föreningar i regionen enligt stadgarna. Regionsansvarig ansvarar för vilka som deltar, vid intresse kontakta er regionsansvariga.

Person med mer än 3 timmars optimal restid (snabbaste alternativet bil/tåg) erbjuds en natts övernattning. Alla tågresor skall utifrån regionsansvarigs kommunikation med riksstyrelsen bokas genom riksstyrelsen. Bilresa som går snabbare är tågresa ersätts, ansökan om ersättning för godkänd bilresa skickas till riksstyrelsen.

Denna kallelse finns på hemsidan samt skickas via e-post till alla betalande medlemmar som har återkopplat med kontaktuppgifter. Dagordning, verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget, samt styrelsens förslag, propositioner samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns att tillgå på hemsidan från och med den 18 september.

Anmälan görs till regionsansvarig senast den 1/9. Ange i anmälan om lunch önskas samt namn, eventuella allergier/specialkost och eventuellt behov av övernattning. Ange även önskemål om tågresor. Information kring boende med mera ges till regionsansvarig efter anmälan. Regionsansvarig skickar anmälan med alla uppgifter till riksstyrelsen senast den 3/9.

Livesändning av årsmötet delas eventuellt i vår slutna Facebookgrupp (inte den offentliga sidan ”Nattvandrarna Sverige”). Livesändningen innebär endast film och ljud, ingen möjlighet till delaktighet ges. Information huruvida livesändning görs kommer delas i gruppen.

OBSERVERA:
Avanmälan som görs efter den 21/9 skall ersättas enligt följande:
Bokad hotellövernattning med måltider: 500 kronor per person.
Bokad lunch 100 kronor per person.
I de fall deltagare inte närvarar utan att avboka gäller ovanstående plus full ersättning för eventuell bokad resa.
Vid giltig orsak kan annan person ersätta den anmälda deltagaren, detta sker i kommunikation med regionsansvarig och riksstyrelsen. Vid frågor kontakta regionsansvarig eller riksstyrelsen.

Med vänliga hälsningar
Riksstyrelsen

VIKTIG INFORMATION FRÅN RIKSSTYRELSEN

Ställningstagande och riktlinjer gällande covid-19

Lokalföreningar, distrikt och regioner ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid vandringar, distriktsmöten, regionsmöten, anordnade discon, biokvällar, bowlingkvällar med mera, samt deltagande vid event etc. Det sista vi vill är att någon insjuknar i covid-19 under uppdrag i föreningens anda. Vi tar situationen på allvar, följer utvecklingen och är beredda att fatta nya beslut utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut. Vi håller er uppdaterade utifrån eventuella förändringar samt hoppas på allas förståelse. Håll avstånd, god handhygien och stanna hemma om ni är sjuka! Frågor hänvisas i första hand att skickas till info@nattvandrarna.se Informationen finns även i Facebookgruppen “Nattvandrarna Sverige” (Obs notera att det är den slutna gruppen vi hänvisar till, inte den officiella sidan). Delge vänligen era nattvandrar-vänner ovanstående information.

MEDLEMSAVGIFT

Det är nu dags att betala medlemsavgiften för 2020.
Medlemsavgiften är 300 kr per förening/grupp.
Den betalas in till organisationens bankgiro 5892-3905.

Ange FÖRENINGENS NAMN i inbetalningens meddelandefält samt skicka i direkt samband med inbetalningen ett e-post till info@nattvandrarna.se. Notera i detta e-post namn på er förening samt namn och e-postadress till kontaktperson. Du blir därefter kontaktad av oss med frågor för registrering och utbetalning av medlemsbidrag.

Även i år kan vi tack vare våra sponsorer betala ut ett medlemsbidrag till er a’ 1 000 kronor. Om föreningen saknar medel för betalning finns möjlighet att använda sig av förenklad inbetalning av medlemsavgift. I korthet innebär detta att vi i förväg betalar er avgift, därefter drar vi bort dessa 300 kronor från ert föreningsbidrag och registrerar er som betalande medlemmar. De kvarstående bidraget a’ 700 kronor betalas ut till er.

För ansökan om ”Förenklad medlemsavgift”, skicka ett e-post till info@nattvandrarna.se med orden ”Förenklat medlemsbidrag” i ämnesraden så återkommer vi med mer information. Medlemsavgift och registrering krävs för att ni ska vara försäkrade när ni vandrar samt ha rätt till att ta del av de tjänster, rättigheter samt förmåner ni kan få genom organisationen.

OBS!
Vi har haft problem att få kontakt för utbetalning till flera föreningar i landet. Har du betalat in avgift för 2019 och inte fått något bidrag, eller ansökt om förenklad inbetalning kontakta oss snarast på info@nattvandrarna.se. Det samma gäller om inbetalning sker 2020.

ÅRSMÖTE

I maj varje år har vi vårt ordinarie årsmöte. Alla är välkomna men det är enligt stadgarna beskrivet vilka som är röstberättigade. Inför årsmötet finns årsmöteshandlingar utifrån stadgarna under fliken dokument.

VALBEREDNING

Valberedningen består av:
Marie-France Dawson, Stockholm
Victoria Vega, Göteborg
Martin Rådberg, Borås
Johanna Millqvist, Tidaholm

För att komma i kontakt med valberedningen eller nominera personer till styrelsen för Nattvandrarna Sverige, mejla till valberedning@nattvandrarna.se.

UTBILDNING

Nattvandrarna har avtal med ABF som lokalt stödjer utbildning av nattvandrare. Om ni önskar hjälp med utbildning är ni välkomna att mejla till info@nattvandrarna.se.

ARKIV

Vår logotyp samt våra stadgar och policys finns att ladda ned under fliken dokument

ÖVRIGT

Önskar ni beställa jackor och ID-kort eller har ni andra frågor är ni välkomna att mejla till info@nattvandrarna.se.