Välkommen till Nattvandrarnas Medlemssida

TILL VÅRA FÖRENINGAR OCH GRUPPER I NATTVANDRARNA SVERIGE 

Tack alla ni medlemmar för den otroligt värdefulla insats ni gör. Vi ser fram emot att tillsammans med er skapa ett tryggare samhälle och vara ett stöd till våra ungdomar.

SAMARBETE

För att vara verksamma på det sätt som vi är har vi ett givande samarbete med företaget Svensk Kommunikationsservice, som hjälper oss med att nå ut med vårt budskap samt hitta företag som vill stödja vår verksamhet. För oss är det viktigt att våra stödpartners har kunskap om vår verksamhet. Våra stödpartners har inga abonnemang, de får löpande information om vår verksamhet genom våra nyhetsbrev samt att de årligen blir kontaktade och tillfrågas om förnyat partnerskap, innan en faktura skickas ut.

För att visa förtroende mellan Nattvandrarna Sverige och Svensk Kommunikationsservice i ett samarbetsavtal av denna typ, är det värdefullt att visa på långsiktigt samarbete, med klausuler som innebär att alla delar i avtalet är omförhandlingsbara om förutsättningarna för avtalet förändras.

Genom detta samarbete har vi möjligheten till att bedriva nattvandring och växa som organisation.

NATTVANDRARNAS E-TIDNING

Nattvandrarnas e-tidning kommer ut fyra gånger per år och det är vi nattvandrare som skapar innehållet till varje nummer. Vi skriver artiklar där vi presenterar oss själva, berättar vad vi gör och delar med oss om vad som händer i verksamheten. E-tidningen ger även en möjlighet till våra sponsorer att marknadsföra sig själva. Tack vare våra sponsorer kan vi forma en ekonomi som kan användas till exempelvis jackor och material.

Som nattvandrare kan du skicka in en artikel precis när du vill. Allt du behöver göra är att skriva en berättande och personlig text om ett tillfälle där du deltagit som nattvandrare och ta en eller flera bilder. Skicka sedan in text- och bildmaterial i bifogade filer, med dina uppgifter (föreningens namn samt telefonnummer till dig som skickat in artikeln) till info@nattvandrarna.se. Stort tack för ditt bidrag!

Här kan du läsa det senaste numret av Nattvandrarnas e-tidning.

MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften ska betalas i början av varje år eller vid nystart av förening. I medlemsavgiften ingår bland annat försäkring, jackor och annat material, medlemsbidrag, stöd från organisationen, utbildning, rätt att delta i organisationens aktiviteter, riksträff och årsmöte. Medlemsavgiften är 300 kr per förening/grupp och betalas in till organisationens bankgiro 5892-3905.

Ange GRUPPENS / FÖRENINGENS  NAMN i inbetalningens meddelandefält samt skicka i direkt samband med inbetalningen ett e-post till info@nattvandrarna.se. Notera i detta e-post namn på er förening samt namn och e-postadress till kontaktperson. Du blir därefter kontaktad av oss med frågor för registrering och utbetalning av medlemsbidrag sker enligt våra rutiner.

Även i år kan vi tack vare våra sponsorer betala ut ett medlemsbidrag till er a’ 1 000 kronor. Om föreningen saknar medel för betalning finns möjlighet att använda sig av förenklad inbetalning av medlemsavgift. I korthet innebär detta att vi i förväg betalar er avgift, därefter drar vi bort dessa 300 kronor från ert föreningsbidrag och registrerar er som betalande medlemmar. De kvarstående bidraget a’ 700 kronor betalas ut till er.

Vid event eller andra aktiviteter där ekonomisk stöttning önskas. Ber vi våra grupper att kontakta sin regionsansvarige (RA) alternativt maila kansliet. Så kommer vi hjälpa er  på bästa sätt. 

För ansökan om ”förenklad medlemsavgift” hänvisar vi till dokumentet rutin inbetalning.

OBS! Vi har haft problem att få kontakt för utbetalning till flera föreningar i landet. Har du betalat in en avgift eller ansökt om förenklad inbetalning och inte fått något bidrag, kontakta oss snarast på info@nattvandrarna.se.

ÅRSMÖTE

I maj varje år har vi vårt ordinarie årsmöte. Alla är välkomna men det är enligt stadgarna beskrivet vilka som är röstberättigade. Inför årsmötet finns årsmöteshandlingar utifrån stadgarna under fliken dokument

Kallelse sänds ut enligt sedvanliga rutiner. Klicka här för att komma till kallelsen.

VALBEREDNING

Valberedningens uppgift är att samla kandidater inför organisationens årsmöte. Dessa kandiater väljs sedan till ledamöter av stämman, dvs de blir förtroendevalda av organisationens medlemmar. 

Vill du nominera en peson till styrelseuppdrag inom Nattvandrarna Sverige, vänligen sänd ett mail till valberedning@nattvandrarna.se.
Lämna gärna en kort beskrivning om personen du vill nominera samt varför just du nominerar denna person. 

Notering: Att bli nominerad till uppdrag som ledamot ÄR inte detsamma som att man blir vald. Det avgörs under årsmötet genom röstning. 

GRUPPERSÄTTNING

Ni har väl inte missat att söka ekonomiskt bidrag från regionen? Skicka ett e-post till din regionansvarige eller till kansliet, där ni beskriver vad er grupp önskar bidrag till.

UTBILDNING

Nattvandrarna har avtal med ABF som lokalt stödjer utbildning av nattvandrare. Om ni önskar hjälp med utbildning är ni välkomna att mejla till info@nattvandrarna.se.

DOKUMENT

Vår logotyp, våra stadgar och policys samt andra viktiga dokument finns att ladda ned här.

WEBBSHOP

Organisationen har en webbshop där medlemmar kan köpa profilerade varor. Som medlem har du alltid 20% rabatt som redan är avdraget på inköpspriset. Du hittar shopen här: https://nattvandrarna.store/

ÖVRIGT

Gå med i Nattvandrarna Sveriges privata medlemsgrupp på Facebook här. Sidan är endast för medlemmar. Glöm inte att i samband med ansökan besvara de frågor du får på Messenger.

Har ni frågor är ni välkomna att mejla till info@nattvandrarna.se.