Medlemssida 2018-12-18T11:07:27+00:00

Välkommen till Nattvandrarnas Medlemssida

Tack för att du nattvandrar. Du gör en fantastisk insats och är på detta sätt med och skapar en tryggare miljö för ungdomarna.

MEDLEMSFÖRMÅNER

Som medlem i Nattvandrarna Sverige får du vår speciellt framtagna nattvandrarjacka. Du är även försäkrad genom oss och vi hjälper till med utbildningar. Alla medlemsgrupper får dessutom 1 000 kronor i föreningsbidrag.
Läs mer om vad du som medlem får hos oss här.

MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften ska betalas årligen till BG 5892-3905. Medlemsavgiften är 300 kronor. Som referens anger du ditt mobilnummer. Man kan också välja förenklad medlemsbetalning. Maila oss på info@nattvandrarna.se och ange ditt mobilnummer och skriv “FÖRENKLAD MEDLEMSBETALNING” i ämnesraden så kontaktar vi dig.

ÅRSMÖTE & EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte äger rum den 18 november 2018, klockan 14:00 på Parken Inn Hotell, Hotellgatan 11, Solna. Mötet ska då enbart hantera frågan om ändring av nuvarande stadgar. I maj varje år har vi vårt ordinarie årsmöte. Alla är välkomna men det är enligt stadgarna beskrivet vilka som är röstberättigade.
Ladda ned årsmöteshandlingar här.

VALBEREDNING

Valberedningen består av:
Ami Andersen Johansson, Tidaholm
Marie-France Dawson, Stockholm
Reine Emanuelsson, Göteborg

För att komma i kontakt med valberedningen eller nominera personer till styrelsen för Nattvandrarna Sverige, maila till valberedning@nattvandrarna.se.

UTBILDNING

Nattvandrarna har avtal med ABF som lokalt stödjer utbildning av nattvandrare. Om ni önskar hjälp med utbildning är ni välkomna att maila till info@nattvandrarna.se.

ARKIV

Om du vill läsa våra stadgar och policys, ladda ned vår logotyp eller se bilder från vårt arkiv kan du besöka vårt medlemsarkiv  här.

ÖVRIGT

Önskar ni beställa jackor och ID-kort eller har andra frågor är ni välkomna att maila till info@nattvandrarna.se.

Är du intresserad av att nattvandra?