Välkommen till Nattvandrarnas Medlemssida

TILL VÅRA FÖRENINGAR OCH GRUPPER I NATTVANDRARNA SVERIGE 

Tack alla ni medlemmar för den otroligt värdefulla insats ni gör. Vi ser fram emot att tillsammans med er skapa ett tryggare samhälle och vara ett stöd till våra ungdomar.

NATTVANDRARNAS E-TIDNING

Kom ihåg att skicka in tävlingsbidrag till Nattvandrarnas e-tidning! För att vara med och tävla om en första-hjälpenväska, kramtejp och klubbor till din nattvandrarförening ska du skriva en berättande och personlig text om ett tillfälle där du deltagit som nattvandrare. Skicka in text- och bildmaterial, föreningens namn och ett telefonnummer där vi kan nå dig till info@nattvandrarna.se senast den 4 december 2020. Läs mer i det senaste numret.

VIKTIG INFORMATION FRÅN RIKSSTYRELSEN

Ställningstagande och riktlinjer gällande covid-19

Lokalföreningar, distrikt och regioner ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid vandringar, distriktsmöten, regionsmöten, anordnade discon, biokvällar, bowlingkvällar med mera, samt deltagande vid event etc. Det sista vi vill är att någon insjuknar i covid-19 under uppdrag i föreningens anda. Vi tar situationen på allvar, följer utvecklingen och är beredda att fatta nya beslut utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut. Vi håller er uppdaterade utifrån eventuella förändringar samt hoppas på allas förståelse. Håll avstånd, god handhygien och stanna hemma om ni är sjuka! Frågor hänvisas i första hand att skickas till info@nattvandrarna.se Informationen finns även i Facebookgruppen “Nattvandrarna Sverige” (Obs notera att det är den slutna gruppen vi hänvisar till, inte den officiella sidan). Delge vänligen era nattvandrar-vänner ovanstående information.

MEDLEMSAVGIFT

Det är nu dags att betala medlemsavgiften för 2020.
Medlemsavgiften är 300 kr per förening/grupp.
Den betalas in till organisationens bankgiro 5892-3905.

Ange FÖRENINGENS NAMN i inbetalningens meddelandefält samt skicka i direkt samband med inbetalningen ett e-post till info@nattvandrarna.se. Notera i detta e-post namn på er förening samt namn och e-postadress till kontaktperson. Du blir därefter kontaktad av oss med frågor för registrering och utbetalning av medlemsbidrag.

Även i år kan vi tack vare våra sponsorer betala ut ett medlemsbidrag till er a’ 1 000 kronor. Om föreningen saknar medel för betalning finns möjlighet att använda sig av förenklad inbetalning av medlemsavgift. I korthet innebär detta att vi i förväg betalar er avgift, därefter drar vi bort dessa 300 kronor från ert föreningsbidrag och registrerar er som betalande medlemmar. De kvarstående bidraget a’ 700 kronor betalas ut till er.

För ansökan om ”Förenklad medlemsavgift”, skicka ett e-post till info@nattvandrarna.se med orden ”Förenklat medlemsbidrag” i ämnesraden så återkommer vi med mer information. Medlemsavgift och registrering krävs för att ni ska vara försäkrade när ni vandrar samt ha rätt till att ta del av de tjänster, rättigheter samt förmåner ni kan få genom organisationen.

OBS!
Vi har haft problem att få kontakt för utbetalning till flera föreningar i landet. Har du betalat in avgift för 2019 och inte fått något bidrag, eller ansökt om förenklad inbetalning kontakta oss snarast på info@nattvandrarna.se. Det samma gäller om inbetalning sker 2020.

ÅRSMÖTE

I maj varje år har vi vårt ordinarie årsmöte. Alla är välkomna men det är enligt stadgarna beskrivet vilka som är röstberättigade. Inför årsmötet finns årsmöteshandlingar utifrån stadgarna under fliken dokument.

VALBEREDNING

Valberedningen består av:
Evy Tungfeldt, Örebro
Johanna Millqvist, Tidaholm
Marie-France Dawson, Stockholm

För att komma i kontakt med valberedningen eller nominera personer till styrelsen för Nattvandrarna Sverige, mejla till valberedning@nattvandrarna.se.

UTBILDNING

Nattvandrarna har avtal med ABF som lokalt stödjer utbildning av nattvandrare. Om ni önskar hjälp med utbildning är ni välkomna att mejla till info@nattvandrarna.se.

DOKUMENT

Vår logotyp samt våra stadgar och policys finns att ladda ned här.

ÖVRIGT

Gå med i Nattvandrarna Sveriges privata medlemsgrupp på Facebook här.

Har ni frågor är ni välkomna att mejla till info@nattvandrarna.se.