Medlemssida 2019-10-02T06:56:28+00:00

Välkommen till Nattvandrarnas Medlemssida

Tack för att du nattvandrar. Du gör en fantastisk insats och är på detta sätt med och skapar en tryggare miljö för ungdomarna.

MEDLEMSFÖRMÅNER

Som medlem i Nattvandrarna Sverige får du vår speciellt framtagna nattvandrarjacka. Du är även försäkrad genom oss och vi hjälper till med utbildningar. Alla medlemsgrupper får dessutom 1 000 kronor i föreningsbidrag.
Läs mer om vad du som medlem får hos oss här.

MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften ska betalas årligen till BG 5892-3905. Medlemsavgiften är 300 kronor. Som referens anger du ditt mobilnummer. Man kan också välja förenklad medlemsbetalning. Maila oss på info@nattvandrarna.se och ange ditt mobilnummer och skriv “FÖRENKLAD MEDLEMSBETALNING” i ämnesraden så kontaktar vi dig.

ÅRSMÖTE

I maj varje år har vi vårt ordinarie årsmöte. Alla är välkomna men det är enligt stadgarna beskrivet vilka som är röstberättigade. Ladda ned årsmöteshandlingar här.

VALBEREDNING

Valberedningen består av:
Marie-France Dawson, Stockholm
Victoria Vega, Göteborg
Martin Rådberg, Borås
Johanna Millqvist, Tidaholm

För att komma i kontakt med valberedningen eller nominera personer till styrelsen för Nattvandrarna Sverige, maila till valberedning@nattvandrarna.se.

UTBILDNING

Nattvandrarna har avtal med ABF som lokalt stödjer utbildning av nattvandrare. Om ni önskar hjälp med utbildning är ni välkomna att maila till info@nattvandrarna.se.

ARKIV

Om du vill läsa våra stadgar och policys, ladda ned vår logotyp eller se bilder från vårt arkiv kan du besöka vårt medlemsarkiv  här.

ÖVRIGT

Önskar ni beställa jackor och ID-kort eller har andra frågor är ni välkomna att maila till info@nattvandrarna.se.

Är du intresserad av att nattvandra?