Välkommen till Nattvandrarnas Medlemssida 2019-11-15T11:17:38+00:00

Välkommen till Nattvandrarnas Medlemssida

Tack för att du nattvandrar. Du gör en fantastisk insats och är på detta sätt med och skapar en tryggare miljö för ungdomarna.

MEDLEMSFÖRMÅNER

Som medlem i Nattvandrarna Sverige får du vår speciellt framtagna nattvandrarjacka. Du är även försäkrad genom oss och vi hjälper till med utbildningar. Alla medlemsgrupper får dessutom 1 000 kronor i föreningsbidrag.
Läs mer om vad du som medlem får hos oss här.

MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften ska betalas årligen till BG 5892-3905. Medlemsavgiften är 300 kronor. Som referens anger du ditt mobilnummer. Man kan också välja förenklad medlemsbetalning. Maila oss på info@nattvandrarna.se och ange ditt mobilnummer och skriv “FÖRENKLAD MEDLEMSBETALNING” i ämnesraden så kontaktar vi dig.

ÅRSMÖTE

I maj varje år har vi vårt ordinarie årsmöte. Alla är välkomna men det är enligt stadgarna beskrivet vilka som är röstberättigade. Ladda ned årsmöteshandlingar i kategorin dokument.

VALBEREDNING

Valberedningen består av:
Marie-France Dawson, Stockholm
Victoria Vega, Göteborg
Martin Rådberg, Borås
Johanna Millqvist, Tidaholm

För att komma i kontakt med valberedningen eller nominera personer till styrelsen för Nattvandrarna Sverige, maila till valberedning@nattvandrarna.se.

UTBILDNING

Nattvandrarna har avtal med ABF som lokalt stödjer utbildning av nattvandrare. Om ni önskar hjälp med utbildning är ni välkomna att maila till info@nattvandrarna.se.

ARKIV

Om du vill läsa våra stadgar och policys eller ladda ned vår logotyp. dessa ligger under kategorin dokument. 

BILDARKIV

Återfinns i kategorin bildarkiv. 

ÖVRIGT

Önskar ni beställa jackor och ID-kort eller har andra frågor är ni välkomna att maila till info@nattvandrarna.se.

Är du intresserad av att nattvandra?