Välkommen till Nattvandrarnas Medlemssida

Till våra föreningar och grupper i Nattvandrarna Sverige
Tack alla ni medlemmar för den otroligt värdefulla insats ni gör. Vi ser fram emot att tillsammans med er skapa ett tryggare samhälle och vara ett stöd till våra ungdomar även 2020!

VIKTIG INFORMATION FRÅN RIKSSTYRELSEN

Gällande årsmöte & riksträff samt ställningstagande gällande Coronavirus Covid-19

På grund av det pågående corona-utbrottet Covid-19 påverkas hela landet på olika sätt, företag och föreningsliv blir hårt lidande av rådande situation. Folkhälsomyndigheten går ut med tydliga riktlinjer och dessa gäller även vår organisation. Riksstyrelsen har därför tagit ett enhälligt beslut att skjuta upp Riksårsmötet och Riksträffen 2020.

Beslutet grundar sig i den information och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten delar och som gäller hela landet. Årsmötet och riksträffen är ett arrangemang med många deltagare på samma plats, de innehåller samkväm i olika former samt innebär för de flesta övernattning och resande. Vi vill självklart genomföra möteshelgen i sedvanlig god anda och har som målsättning att kunna genomföra den snarast möjligt. Vi måste som alla andra individer, företag och organisationer respektera riktlinjerna och på bästa sätt minska risken för smittspridning.

Vi planerar att, om riktlinjerna kring pandemin fortgår över längre tid, se över om årsmötet kan hållas i digital form under september månad. Kallelse skickas då ut senast vid tid enligt stadgarna.

En förskjutning av årsmötet innebär flera saker för organisationen och för styrelsen, vi har därför beslutat följande:
– Utifrån valberedningens förslag planeras ett tillfälligt fyllnadsval göras av styrelsen den 23/5. Under det framskjutna årsmötet får vi sedan ta beslut huruvida dessa skall fortsätta eller inte.
– Motioner kommer att hanteras av styrelsen inför det framskjutna årsmötet. Tid för inlämnande av motioner förlängs utifrån de regler som gäller enligt stadgarna.
– Verksamhetsberättelse, verksamhetsplanering, ekonomisk redovisning med mera delges er vid det framskjutna årsmötet.

Vi vet att viss information flödar kring att pandemin skall vara över innan maj månads utgång. Men samtidigt har FIFA, Eurovision och VM i ishockey ställt in sina evenemang, vi resonerar som dem och vill hellre vara säkra än att chansa.

VÅRT STÄLLNINGSTAGANDE I ÖVRIGT

Lokalföreningar, distrikt och regioner ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid vandringar, distriktsmöten, regionsmöten, anordnade discon, biokvällar, bowlingkvällar med mera, samt deltagande vid event etc. Det sista vi vill är att någon insjuknar i Covid-19 under uppdrag i föreningens anda.  

Vi tar situationen på allvar, följer utvecklingen och är beredda att fatta nya beslut utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut. Vi håller er uppdaterade utifrån eventuella förändringar. Vi hoppas på allas förståelse. Håll god handhygien och stanna hemma om ni är sjuka.

Frågor hänvisas i första hand att skickas till info@nattvandrarna.se. Informationen finns även i Facebookgruppen “Nattvandrarna Sverige” (Obs notera att det är den slutna gruppen vi hänvisar till, inte den officiella sidan).

Delge vänligen era nattvandrar-vänner ovanstående information. 

MEDLEMSAVGIFT

Det är nu dags att betala medlemsavgiften för 2020.
Medlemsavgiften är 300 kr per förening/grupp.
Den betalas in till organisationens bankgiro 5892-3905.

Ange FÖRENINGENS NAMN i inbetalningens meddelandefält samt skicka i direkt samband med inbetalningen ett e-post till info@nattvandrarna.se. Notera i detta e-post namn på er förening samt namn och e-postadress till kontaktperson. Du blir därefter kontaktad av oss med frågor för registrering och utbetalning av medlemsbidrag.

Även i år kan vi tack vare våra sponsorer betala ut ett medlemsbidrag till er a’ 1 000 kronor. Om föreningen saknar medel för betalning finns möjlighet att använda sig av förenklad inbetalning av medlemsavgift. I korthet innebär detta att vi i förväg betalar er avgift, därefter drar vi bort dessa 300 kronor från ert föreningsbidrag och registrerar er som betalande medlemmar. De kvarstående bidraget a’ 700 kronor betalas ut till er.

För ansökan om ”Förenklad medlemsavgift”, skicka ett e-post till info@nattvandrarna.se med orden ”Förenklat medlemsbidrag” i ämnesraden så återkommer vi med mer information. Medlemsavgift och registrering krävs för att ni ska vara försäkrade när ni vandrar samt ha rätt till att ta del av de tjänster, rättigheter samt förmåner ni kan få genom organisationen.

OBS!
Vi har haft problem att få kontakt för utbetalning till flera föreningar i landet. Har du betalat in avgift för 2019 och inte fått något bidrag, eller ansökt om förenklad inbetalning kontakta oss snarast på info@nattvandrarna.se. Det samma gäller om inbetalning sker 2020.

ÅRSMÖTE

I maj varje år har vi vårt ordinarie årsmöte. Alla är välkomna men det är enligt stadgarna beskrivet vilka som är röstberättigade. Ladda ned årsmöteshandlingar i kategorin dokument.

VALBEREDNING

Valberedningen består av:
Marie-France Dawson, Stockholm
Victoria Vega, Göteborg
Martin Rådberg, Borås
Johanna Millqvist, Tidaholm

För att komma i kontakt med valberedningen eller nominera personer till styrelsen för Nattvandrarna Sverige, mejla till valberedning@nattvandrarna.se.

UTBILDNING

Nattvandrarna har avtal med ABF som lokalt stödjer utbildning av nattvandrare. Om ni önskar hjälp med utbildning är ni välkomna att mejla till info@nattvandrarna.se.

ARKIV

Om du vill läsa våra stadgar och policys eller ladda ned vår logotyp. dessa ligger under kategorin dokument. 

BILDARKIV

Återfinns i kategorin bildarkiv. 

ÖVRIGT

Önskar ni beställa jackor och ID-kort eller har andra frågor är ni välkomna att mejla till info@nattvandrarna.se.