Regioner 2017-09-27T14:29:55+00:00

Regioner

Nattvandrarna i Sverige Riksnätverket är indelat i sex regioner.
För varje område har vi en eller flera ansvariga som är kontaktpersoner och samordnare för föreningarna inom de olika regionerna.
Om du vill komma i kontakt med en förening eller starta en ny är du välkommen att kontakta den som är ansvarig för respektive region.
Det går också bra att skriva till info@nattvandrarna.se för att få mer information.

Region Norr

Monica Lundmark, Lycksele

E-post: monica.lundmark@nattvandrarna.se

Region Stockholm

Helén Jaktlund, Stockholm

E-post: helen.jaktlund@nattvandrarna.se

Region Öst

Hans Gustavsson, Norrköping

E-post: hans.gustavsson@nattvandrarna.se

Region Väst

Nattvandrarna Göteborg

E-post: kansli@nattvandranu.se

Region Mitt

Magnus Lind, Arboga

E-post: Saab93magnuslind@gmail.com

Region Syd

Hans Gustavsson

E-post: hans.gustavsson@nattvandrarna.se

Är du intresserad av att nattvandra?