Regioner

Nattvandrarna Sverige är indelat i sex regioner.
För varje område har vi en eller flera ansvariga som är kontaktpersoner och samordnare för föreningarna inom de olika regionerna.
Om du vill komma i kontakt med en förening eller starta en ny är du välkommen att kontakta den som är ansvarig för respektive region.
Det går också bra att skriva till info@nattvandrarna.se eller fylla i kontaktformuläret på webbsidan för att få mer information.

Region Norr

Regionansvarig: Helen Lind Jaktlund
E-post: stockholm@nattvandrarna.se

Region Stockholm

Regionansvarig: Helen Lind Jaktlund
E-post: stockholm@nattvandrarna.se

Region Öst

Regionansvariga: Anette Svensson, Susanne Hanning Svensson och Kristina Sjöman 
E-post: ost@nattvandrarna.se

Region Väst

Regionansvarig: Jonas Karlsson
E-post: vast@nattvandrarna.se

Region Mitt

Regionansvariga: Martin Ekholm, Sandra Rachbauer & Maria Larsson
E-post: mitt@nattvandrarna.se

Region Syd

Regionansvariga: Tommy Löfvenhamn, Paul Helldén & Glenn Edman
E-post: syd@nattvandrarna.se