Regioner 2018-05-07T13:19:08+01:00

Regioner

Nattvandrarna i Sverige Riksnätverket är indelat i sex regioner.
För varje område har vi en eller flera ansvariga som är kontaktpersoner och samordnare för föreningarna inom de olika regionerna.
Om du vill komma i kontakt med en förening eller starta en ny är du välkommen att kontakta den som är ansvarig för respektive region.
Det går också bra att skriva till info@nattvandrarna.se för att få mer information.

Region Norr

E-post: norr@nattvandrarna.se

Region Stockholm

E-post: stockholm@nattvandrarna.se

Region Öst

E-post: ost@nattvandrarna.se

Region Väst

E-post: vast@nattvandrarna.se

Region Mitt

E-post: mitt@nattvandrarna.se

Region Syd

E-post: syd@nattvandrarna.se

Är du intresserad av att nattvandra?