Ditt företag kan göra skillnad

Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Vi vill bli fler nattvandrare, och vi vill kunna förse alla med medlemsbidrag och material som behövs när man är ute och vandrar, exempelvis jackor.

För att på bästa sätt nå ut till företag som kan stödja oss och vår verksamhet har vi valt att samarbeta med
Svensk Kommunikationsservice AB. De kontaktar företag över hela landet, och informerar dessutom våra sponsorer om aktuella händelser som rör nattvandring.

Genom att arbeta tillsammans med en erfaren och insatt medlemstjänst kan vi koncentrera oss på det vi brinner för, och säkerställa vår handlingskraft i samarbete med de stödmedlemmar vi har bakom oss tack vare medlemstjänsten.

Som stödföretag gör du ett aktivt val att stödja Nattvandrarnas arbete. Du får tillgång till material som du kan använda på din egen hemsida och i marknadsföring, eller för att visa anställda att ni är med och gör skillnad för våra barn och ungdomar. Vi presenterar även er logotyp eller ert företagsnamn på vår hemsida.

Om du vill stötta Nattvandrarnas arbete, eller har frågor som rör sponsring kontaktar du:

Svensk Kommunikationsservice
0200 – 75 17 16
info@foretag.nattvandrarna.se

Logotyp

Nattvandrarnas logotyp är endast till för
våra medlemmar, sponsorer och samarbetspartners. Kontakta info@nattvandrarna.se för mer information kring användandet av vår logotyp.

Logotyp Nattvandrarna.