Bilda en nattvandrargrupp

Som ansluten förening får ni:

 • Tillgång till jackor och material speciellt framtagna för Nattvandrarnas behov
 • Ett bidrag på 1000 kr för att täcka era mest nödvändiga kostnader
 • En försäkring som skyddar din grupp under vandringen
 • Nattvandrarnas egna utbildning
 • Närvara vid vår årliga riksträff och riksårsmöte, där vi lär känna varandra och väljer vår riksstyrelse
 • Tillgång till vårt event-kit

Vid behov kan vi även erbjuda:

 • Hjälp med värvning av nya vandrare
 • En regionansvarig kontaktperson som hjälper er att utvecklas
 • Råd och stöd i att hitta lokal
 • Råd och stöd för att skapa stadgar till er förening, som skall utgå från organisationens stadgar, policys och regelverk
 • Råd och stöd i att söka ekonomiska medel från lokala stiftelser eller kommunen
 • Deltagande vid våra riksevenemang runt omkring i landet
 • Råd och stöd i att hitta en samlingslokal
 • Hjälp av angränsande grupper vid större tillställningar

Vill du starta en nattvandrargrupp i din kommun eller i ditt bostadsområde? Kontakta regionsansvarig för regionen du tillhör.
Svårt att hitta rätt? Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

 • Nattvandrarna är synliga och observerar – de undviker fysiska oroligheter och liknande – tillkallar adekvat hjälp om behovet så påkallar eller kräver.
 • Nattvandrarna går om möjligt, minst två helst tre i varje grupp, alltid bärande den gula jackan/västen. Är man t.ex. sex vandrare, bör två grupper skapas istället för en stor.
 • Minst en i gruppen bör ha genomgått Nattvandrarnas grundutbildning alternativt ha tillräcklig erfarenhet. I annat fall skall gruppen informeras av en behörig kring vad som gäller.
 • En nattvandrare konfiskerar inte alkohol eller andra droger. En nattvandrare är inte och får inte utge sig som en myndighetsperson.
 • En nattvandrare får aldrig vandra ensam och skall vara minst 25 år.
 • Hundar och andra husdjur skall av olika skäl ej tas med på nattvandringen.
 • Alkohol eller andra droger får aldrig tas med eller nyttjas i den Gula jackan eller västen. Vandring sker aldrig påverkad eller i en doft av öl eller alkohol.
 • På vandring bör rökning ej ske i den för kvällen lånade gula jackan eller västen, ej heller i närhet av ungdomar.
 • Genom användandet av alkohol eller andra droger, oaktsamhet med ungdomar upphör omedelbart rätten att vara nattvandrare.
 • Nattvandrarna närvarar alltid i det offentliga rummet t.ex. på gator, i bussar eller på tåg. Aldrig inomhus, där unga har trevligt, ej heller på t.ex. ungdomsfester, krogar och diskotek. Undantaget i de fall då föreningen/gruppen själv anordnar arrangemang inomhus alternativt bjuds in av arrangerande ungdom.
 • Nattvandrarna ger sig tid till att lyssna och prata med barn och unga – på de ungas initiativ – utan att vara fostrande, detta överlåts till den unges föräldrar.
 • Nattvandrarna hjälper utsatta barn och unga – helst genom deras vänner och familj. Vid behov av att följa en ungdom hem skall alltid minst två vandrare följa med, helst inte två av samma kön.
 • En nattvandrare lånar aldrig ut pengar.
 • Gästvandrare: person som t.ex. provar på, aldrig vandrat tidigare eller annan person från t.ex. myndighet skall alltid bära en “gästvandrarväst”.
 • Organisationen äger rätten att utesluta medlem, grupp eller förening.
 • Organisationens logotyp skall i första hand användas, den får inte ändras på något sätt.