Bilda en nattvandrargrupp

Som ansluten förening får ni:

 • Tillgång till jackor och material speciellt framtagna för Nattvandrarnas behov
 • Ett bidrag på 1000 kr för att täcka era mest nödvändiga kostnader
 • En försäkring som skyddar din grupp under vandringen
 • Nattvandrarnas egna utbildning
 • Närvara vid vår årliga riksträff och riksårsmöte, där vi lär känna varandra och väljer vår riksstyrelse
 • Tillgång till vårt event-kit

Vid behov kan vi även erbjuda:

 • Hjälp med värvning av nya vandrare
 • En regionansvarig kontaktperson som hjälper er att utvecklas
 • Råd och stöd i att hitta lokal
 • Råd och stöd för att skapa stadgar till er förening, som skall utgå från organisationens stadgar, policys och regelverk
 • Råd och stöd i att söka ekonomiska medel från lokala stiftelser eller kommunen
 • Deltagande vid våra riksevenemang runt omkring i landet
 • Råd och stöd i att hitta en samlingslokal
 • Hjälp av angränsande grupper vid större tillställningar

Vill du starta en nattvandrargrupp i din kommun eller i ditt bostadsområde? Kontakta regionsansvarig för regionen du tillhör.
Svårt att hitta rätt? Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

Jag …

… vandrar ideellt av egen fri vilja för våra ungdomars skull, och vill vara en vuxen förebild som stöttar ungdomar på väg in i vuxenlivet.

… missbrukar inte alkohol eller andra droger och tar dessutom avstånd från detta. Jag tar också avstånd från våld och främlingsfientlighet.

… är en vuxen person som är trygg och lugn.

… har ingen rättighet att ta ifrån minderåriga öl eller annan alkohol. Däremot kan jag informera om det skadliga i att dricka alkohol, liksom det skadliga i tobaksanvändning.

… har på mig min jacka/väst för att visa vem jag är så att ungdomar vill och vågar komma fram till mig.

… har tystnadsplikt. Vad jag ser, hör och får vara med om berättar jag inte för utomstående. Inga namn eller annan tydlig beskrivning får ske i vandringsdagboken.

… anser att konflikter ska lösas med diskussioner.

… vinner förtroende genom att respektera våra ungdomar.

… ska vara en medmänniska och inte agera som en polis, vakt, socialarbetare eller annan myndighetsperson.

… informerar gärna andra vuxna om vår verksamhet och organisation.