Vi behöver dig!

Personligt och frivilligt engagemang är en förutsättning för att en organisation som Nattvandrarna ska kunna leva och utvecklas. Alla nattvandrare är volontärer. Det är trygga vuxna, både äldre och yngre, som finns ute kvällar och nätter på fredagar och lördagar samt på festivaler och högriskhelger. För att nattvandra med oss måste du vara 25 år eller äldre.

Eftersom vi som nattvandrar inte kommer från en myndighet har vi lättare att skapa relationer med ungdomarna. Vi ses inte som det hot som en myndighetsperson kan uppfattas som. Våra vandringar är helt ideella och fristående från myndigheter även om vi naturligtvis har nära kontakt med bland annat polisen. Varje nattvandrare förbinder sig att vara en vuxen förebild, att vara lyhörd och lyssnande i kontakten med ungdomar och att vara ett medmänskligt stöd för ungdomar.

Utbildning
Alla som ingår i Nattvandrarna Sverige utbildas kontinuerligt. Utbildningarna handlar bland annat om bemötande, drogfrågor, första hjälpen, lag & rätt samt organisationen.

Som nattvandrare får du:

  • Genomgå en utbildning för ditt uppdrag

  • Delaktighet i en grupp (du nattvandrar alltid tillsammans med minst två andra nattvandrare)

  • Försäkring när du nattvandrar

  • Tillgång till material för att kunna nattvandra, exempelvis vår gula jacka