VI SÖKER FLER ELDSJÄLAR

Nattvandrarna Sverige är i en expansiv fas och söker fler regionsansvariga. 

Just nu söker vi fler ansvariga i Region Mitt, som omfattar bla. Gävleborg, Örebro, Dalarna, Västmanland, Värmland och Hälsingland.

Då vi aktivt arbetar för att vara fler personer som delar ansvar i varje region önskar vi även intresseanmälningar till våra andra regioner.
Region Norr:
Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland
Region Stockholm: 
Stockholm, Södermanland och Uppsala
Region Väst:
Västra Götaland, Halland och Mullsjö
Region Öst:
Östergötland, Jönköping, Kalmar, Gotland, Öland och Kronoberg
Region Syd:
Blekinge och Skåne

Som Regionsansvarig (RA) har du en central roll inom organisationen. Du kommer aktivt bidra till ökad trygghet för ungdomar och unga vuxna. Du kommer i din roll delta vid nattvandringar och andra event. Du kommer representera organisationen vid lokala och nationella arrangemang. 

Organisationen är uppdelad i flera regioner. Som Regionsansvarig har du en regiontillhörighet där du kommer aktivt arbeta över gränserna för att stötta och utveckla organisationen i sin helhet. Du är fri och lägger upp din planering utifrån dina förutsättningar så länge målet uppnås. Du kommer arbeta tätt med organisationens kansli och styrelse som hjälper dig in i verksamheten på ett snabbt och smidigt sätt. 

Via kansliet kommer vi erbjuda en internutbildning, utöver det finns andra regionsansvariga nära till hands.

Uppdragsbeskrivning för Regionsansvarig (RA) omfattar bland annat: 

 • Hålla sekretess och GDPR.
 • Tillse att informationsflödet fungerar, att alla i regionen har kunskaper i vart de hittar och får information från organisationen, samt att uppdateringar sker regelbundet. 
  • T.ex. de olika kanalerna på Facebook, hemsidan, e-post, kansliet och webbshop.
 • Tillse att register förs över individer som genomgått utbildning. 
 • Tillse att regionens ekonomiska medel hanteras, loggförs och fördelas korrekt mellan grupperna och i balans utifrån regionens behov. 
 • Beställa material utifrån reellt behov – grupperna ska ha rätt verktyg och material för att utföra sitt uppdrag. 
 • Vara behjälplig i andra regioner.  
 • Hantera och följa upp intresseanmälningar.
 • Regelbundet rapportera till styrelsen kring vad som händer i regionen, samt informera grupperna om vad som händer i organisationen. 
 • Ha ett uppdaterat register gällande regionens grupper. 
 • Regelbundet kontrollera regionens e-post. 
 • Delta på möten
 • Starta nya grupper 

Uppdraget är volontärt, viss rätt till ersättning finns.

Ansökan sänds till: info@nattvandrarna.se
Märk: Ansökan till Regionsansvarig.