Kriminaliteten i Tynnered har ökat på senare tid, och oron bland de boende likaså. Som en konsekvens av detta startades Nattvandrarna i Tynnered, och i dag är de 18 personer som utgör gruppen. De är ute flera kvällar i veckan på olika tider och Annelie Brandt, en av nattvandrarna, berättar att hon har upplevt ett stort stöd och uppmuntran från polis, handlare och allmänhet. Läs hela reportaget här.