Reine Emanuelsson intervjuades i Västnytt och Rapport den 26 februari om att allt färre ungdomar i nionde klass begår brott. Reine menade att polisens närvaro, men också ideella krafter som nattvandrarna har stor betydelse för minskad brottslighet. Själv började han nattvandra när han hade tonåringar men har fortsatt även sedan de blivit vuxna. Han har hållit på i drygt 20 år.