Vill du starta en nattvandrargrupp eller förening?

Registrera dina kontaktuppgifter nedan om du vill bli en del av Nattvandrarna Sverige. Efter att du har fyllt i och skickat in dina uppgifter kommer vi att kontakta dig. Har du inte blivit kontaktad inom två veckor så hör av dig igen.

Titta gärna under kategorin dokument för att ta del av våra stadgar, policys och regelverk.
Välkommen i det demokratiska riksnätverket Nattvandrarna Sverige!

Fyll i ditt fullständiga namn
Fyll i den kommun eller det område som ni önskar vandra i
Fyll i den adress som du vill att materialet ska skickas till