Registrerades rättigheter

Registerutdrag
Den registrerade har enligt regelverket om behandling av personuppgifter rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas. Information ska bland annat lämnas om kontaktuppgift till den personansvarige, den rättsliga grunden för och ändamålet med behandlingen.

Rättning
Regelverket om behandling av personuppgifter innebär att den registrerade har rätt att vända sig till den som behandlar personuppgifter och be om rättelse av felaktiga personuppgifter samt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta för ändamålet med behandlingen. En begäran om rättelse kommer att hanteras med utgångspunkt i regelverket om behandling av personuppgifter och i enlighet med de rutinerna för att hantera sådan begäran.

Rätten att bli glömd
En registrerad har enligt regelverket om behandling av personuppgifter rätt att vända sig till den som behandlar personuppgifter och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas. En begäran om radering kommer att hanteras med utgångspunkt i regelverket om behandling av personuppgifter och i enlighet med företagets rutin för att hantera sådan begäran.

Skicka en begäran till gdpr@foretag.nattvandrarna.se. För att meljet ska kunna behandlas måste nedanstående uppgifter framgå:

  • Anledningen till kontakt? Registerutdragrättning eller rätten att bli glömd
  • Kundnummer/medlemsnummer
  • Företagsnamn
  • Anmälarens namn
  • Anmälarens e-post
  • Telefonnummer
  • Vad ska rättas eller varför vill du åberopa rätten att bli glömd?