Gällande årsmöte & riksträff samt ställningstagande i övrigt gällande – Coronavirus Covid-19

På grund av det pågående corona utbrottet Covid-19, påverkas hela landet på olika sätt, företag och föreningsliv blir hårt lidande av rådande situation.

Folkhälsomyndigheten går ut med tydliga riktlinjer och dessa gäller även vår organisation. Riksstyrelsen har därför tagit ett enhälligt beslut att skjuta upp Riksårsmötet och Riksträffen 2020.

Beslutet grundar sig i den information och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten delar gällande hela landet. Årsmötet och riksträffen är ett arrangemang med många deltagare på samma plats, den innehåller samkväm i olika former, samt innebär för de flesta övernattning och resande.

Vi vill självklart genomföra mötes helgen i sedvanlig god anda och har som målsättning att kunna genomföra den snarast möjligt. Vi måste som alla andra individer, företag och organisationer respektera riktlinjerna och på bästa sätt minska risken för smittspridning.

Vi planerar att om riktlinjerna kring pandemin fortgår över längre tid, se över om årsmötet kan hållas i digital form under september månad. Kallelse skickas då ut senast vid tid enligt stadgarna.

En förskjutning av årsmötet innebär flera saker för organisationen och för styrelsen, vi har därför beslutat följande:
– Utifrån valberedningens förslag planeras ett tillfälligt fyllnadsval göras av styrelsen den 23/5. Det framskjutna årsmötet får sedan ta beslut huruvida dessa skall fortsätta eller inte
– Motioner kommer hanteras av styrelsen inför det framskjutna årsmötet, tid för inlämnande av motioner förlängs utifrån de regler som gäller enligt stadgarna.
– Verksamhetsberättelse, verksamhetsplanering, ekonomisk redovisning med mera delges er vid det framskjutna årsmötet.

Vi vet att viss information flödar kring att pandemin kan vara över innan maj månads utgång. Men samtidigt har FIFA, Eurovision och VM i ishockey ställt in sina evenemang, vi resonerar som dem och vill hellre vara säkra än att chansa.

VÅRT STÄLLNINGSTAGANDE I ÖVRIGT

Lokalföreningar, distrikt och regioner ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid vandringar, distriktsmöten, regionsmöten, anordnade discon, biokvällar, bowlingkvällar med mera samt deltagande vid event etc. Det sista vi vill är att någon insjuknar i COVID-19 under uppdrag i föreningens anda.

Vi tar situationen på allvar, följer utvecklingen och är beredda att fatta nya beslut utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut. Vi håller er uppdaterade utifrån eventuella förändringar. Vi hoppas på allas förståelse. Håll god handhygien och stanna hemma om ni är sjuka.

Frågor hänvisas i första hand att skickas till info@nattvandrarna.se. Informationen finns även i Facebookgruppen ”Nattvandrarna Sverige”. Delge vänligen era vandrarvänner ovanstående information.