Vi som organisation blir aldrig bättre än våra engagerade medlemmar. För att vi ska kunna växa vidare och skapa ytterligare grupper som är ute och levererar trygghet i samhället kommer vi i styrelsen att växla upp vårt sätt att agera.

Målsättningen är att se till att grupperna får ett ökat förtroende och att organisationsstrukturen för att stötta grupperna breddas. Vi måste skapa och hålla en bättre fungerande grundstruktur. Alla medlemmar ska kunna hitta den information de önskar, alla ska känna sig delaktiga och sedda. Organisationen ska vara ett vi, och för att uppnå detta behöver vi hjälp av er.

Vill du vara med i denna intressanta resa och skapa förutsättningar för vår organisation så är du mycket välkommen att mejla info@nattvandrarna.se. Vi kommer att återkomma till dig för att se hur vi kan ta nästa steg för att gemensamt bygga vår kära organisation ännu bättre än vad den är i dag.

Tack på förhand för ditt mejl,
Styrelsen för Nattvandrarna Sverige