Tyvärr sprids vilseledande information angående att den insamling som vi bedriver tillsammans med Svensk Kommunikationsservice AB inte skulle komma Nattvandrarna tillgodo. Informationen är inkorrekt och handlar om andra grupper av nattvandrare som inte ingår i vårt riksnätverk. När insamling sker till Nattvandrarna så är det till vår organisation, inte till andra föreningar som felaktigt använder sig av vårt namn.

Att påstå att insamlingen inte kommer Nattvandrarna tillgodo är lögn. De intäkter vi får hjälper oss att bygga en större organisation vilket bidrar till fler nattvandrare över hela landet. Tack vare näringslivet kan vi bistå fler nattvandrargrupper med rekrytering, utbildning, försäkringar och jackor. Därför vill jag passa på att tacka alla företag som är med och stöttar vårt arbete, utan er hade inte Nattvandrarna funnits.

Peder Schillerström,
ordförande i Nattvandrarna Sverige