I årets första nummer av Nattvandrarnas e-tidning kan vi läsa om en grupp som bidragit med julglädje till behövande familjer, nattvandring efter en tragisk dödsskjutning och fina samarbeten grupper emellan. Vi får också ta del av statistik om hur vanligt narkotika och vapen är bland ungdomar i dag samt en möjlighet att lära känna en av våra styrelsemedlemmar lite bättre.