I årets andra nummer av Nattvandrarnas e-tidning få vi möta många av våra engagerade medlemmar runt om i landet. Vi rapporterar om årsmöte och riksträff med premieringar och diplomutdelning bland mycket annat men också läsning om skrattets förlösande magi och den rafflande historien om flaggan som försvann.