I e-tidningens fjärde och sista nummer för året 2019 får vi ta del av personliga tankar och upplevelser från diverse nattvandrargrupper runt om i landet. Läs om när gruppen i Helsingborg deltog på ett av stadens största ungdomsdiscon, om hur det kan gå till när man som ny nattvandrare genomgår utbildning, ta del av Nattvandrarnas julhälsningar och lär känna nästa person i avsnittet som vi kallar för ”Vi möter styrelsen”.