Till våra föreningar och grupper i Nattvandrarna Sverige
Tack alla ni medlemmar för den otroligt värdefulla insats ni gör. Vi ser framemot att
tillsammans med er skapa ett tryggare samhälle och vara ett stöd till våra ungdomar även 2020!

MEDLEMSAVGIFT

Det är nu dags att betala medlemsavgiften för 2020.
Medlemsavgiften är 300 kr per förening/grupp.
Den betalas in till organisationens bankgiro 5892-3905.

Ange FÖRENINGENS NAMN i inbetalningens meddelandefält samt skicka i direkt samband med
inbetalningen ett e-post till info@nattvandrarna.se. Notera i detta e-post namn på er förening
samt namn och e-postadress till kontaktperson. Du blir därefter kontaktad av oss med frågor för registrering
och utbetalning av medlemsbidrag.

Även i år kan vi tack vare våra sponsorer betala ut ett medlemsbidrag till er a’ 1 000 kronor.
Om föreningen saknar medel för betalning finns möjlighet att använda sig av förenklad inbetalning av
medlemsavgift. I korthet innebär detta att vi i förväg betalar er avgift, därefter drar vi bort dessa 300 kronor
från ert föreningsbidrag och registrerar er som betalande medlemmar. De kvarstående bidraget a’ 700
kronor betalas ut till er.

För ansökan om “Förenklad medlemsavgift”, skicka ett e-post till info@nattvandrarna.se med orden
“Förenklat medlemsbidrag” i ämnesraden så återkommer vi med mer information.
Medlemsavgift och registrering krävs för att ni ska vara försäkrade när ni vandrar samt ha rätt till att ta del av
de tjänster, rättigheter samt förmåner ni kan få genom organisationen.

OBS!
Vi har haft problem att få kontakt för utbetalning till flera föreningar i landet. Har du betalat in avgift för 2019
och inte fått något bidrag, eller ansökt om förenklad inbetalning kontakta oss snarast på
info@nattvandrarna.se. Det samma gäller om inbetalning sker 2020.