Årsmötet inställt! Läs mer här.

Styrelsen för Riksnätverket vill informera om att motioner och andra ärenden skall vara styrelsen tillhanda senast 2020-04-12. Handlingarna skickas till info@nattvandrarna.se.

Denna information finns även i vår Facebookgrupp och kommer inom kort sändas ut via e-post till de föreningar och grupper som har betalat årets medlemsavgift samt återkommit med kontaktuppgifter.

En kallelse till riksträffen och årsmötet 23-24 maj i Sollentuna – Stockholm kommer inom en månad här på hemsidan, i vår Facebookgrupp och via e-post till de föreningar som betalat årets medlemsavgift samt återkommit med kontaktuppgifter.

Informera gärna era nattvandrarvänner.