I årets fjärde och sista nummer kan vi läsa om hur den pågående pandemin har påverkat Nattvandrarnas verksamhet och hur föreningarna hanterar omställningen. Vi får också ta del av hyllningar, digitala möten och nya tävlingsbidrag, samt lära känna en av våra styrelsemedlemmar lite bättre. Detta och mycket mer i det senaste numret av Nattvandrarnas e-tidning: