Inför kommande riksträff samt årsmöte som äger rum under helgen den 23-24:e maj 2020. Styrelsen publicerar kallelse samt tillhörande dokumentation här på sidan.

Önskar man insända motioner inför riksårsmötet sänds dessa till: info@nattvandrarna.se
– Motioner skall vara insända enligt stadgarna.

Från hela Sverige samlas Nattvandrarna för att gå igenom sedvanliga årsmötesval och redovisning. Men även för att ta del av information, föreläsningar och umgås.

Styrelsen är mycket angelägen om denna demokratiska process där alla medlemmar kan göra sin röst hörd.

Alla medlemmar är välkomna, men alla har inte rösträtt.

Tala med din regionansvarige om övriga detaljer.